Aktuality

Zveřejněno 21. 9. 2022

Oprava kotelny na Kaštanové - úspory a komunitní dílna

Opravou kotelny město ušetří na energiích a ve spolupráci se SVČ vybuduje komunitní dílnu.

Nabízíme vám přehled toho hlavního, co se na projektu udělalo a co se ještě chystá.

Díky čemu jsou nové prostory SVČ v bývalé kotelně?

Vznik nových prostor umožnila modernizace plynové kotelny v roce 2021. Během ní byla vyměněna původní elektroinstalace, zrušena elektrorozvodna a byl osazen nový řídicí systém s dálkovým přenosem dat. Velká nehospodárná oběhová čerpadla byla nahrazena moderními, menšími s frekvenčními měniči a přemístěna do místnosti s kotli. Díky těmto opatřením se podaří ročně ušetřit 50 % nákladů na elektřinu, zefektivnit řízení zdroje tepla, a hlavně tím došlo k uvolnění místa pro další využití. 

O tom, že se volné prostory využijí k vybudování zázemí pro dětské kroužky SVČ a komunitní dílnu, rozhodla rada města na přelomu letošního jara a léta.

S čím se do budoucna v kotelně počítá?

Studie, na které se pracuje, počítá s využitím střechy kotelny pro solární ohřev vody, což by mohlo pokrýt až třetinu spotřeby tepla pro ohřev teplé užitkové vody. Pokud dojde k nutné změně zákonů, počítáme také s využitím fotovoltaické elektrárny pro krytí potřeby elektřiny. Zároveň řešíme možnost instalace kogenerační jednotky, která by zajišťovala kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Co okolí kotelny?

Několik zásilkových společnostní plánuje před budovou umístění boxů pro vyzvedávání a odesílání zásilek. Součástí bude i nový chodník podél kotelny. Město také plánuje využít dotace „dešťovka“ na výměnu asfaltového parkoviště, a to nejen před kotelnou za propustný povrch. Pro okolí kotelny je také zpracován projekt na obnovu zeleně.

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO