Aktuality

Zveřejněno 5. 9. 2022

Výdej a obměna jodidových tablet

Proběhne: 01. 09. 2022 – 30. 09. 2022

Na základě § 220 odst. 1 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, dochází k distribuci jodidu draselného (KI), kterou realizuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje cestou města. 

VÝDEJ A OBMĚNA JODIDOVÝCH TABLET 

BUDE PROBÍHAT V ZÁŘÍ 2022

V KANCELŘI KIC ROSICE, PALACKÉHO NÁM. 45

A V PROVOZNÍ DOBĚ KIC

Prosíme zástupce domácnosti, případně neoslovené zástupce právnických osob a zástupce podnikajících fyzických osob, aby se dostavili do místa výdeje k převzetí balení jodidových tablet.

Balení se vydávají proti podpisu dle seznamu trvale hlášených osob.

Dříve vydaná balení tablet, vezměte sebou k likvidaci!

Vydává se jedno balení na každou 1 osobu včetně dětí v domácnosti nebo na pracovišti.

letak KI

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO