Úřední deska

Značka: MR-C 35826/24-OEK
Zveřejnit od: 30.5.2024
Zveřejnit do: 15.7.2024
Oblast: Město Rosice
Původce: Odbor ekonomický

Oznámení

Návrh Závěrečného účtu města Rosice za rok 2023

Připojené dokumenty:
Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Rosice za rok 2023.pdf (PDF 95.59 kB)
Obsah -NÁVHR ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU MĚSTA ROSICE 2023.pdf (PDF 101 kB)
Příloha č. 1 a- Rozvaha 2023.pdf (PDF 120.21 kB)
Příloha č. 1 b -VZZ Rosice 2023.pdf (PDF 114.47 kB)
Příloha č. 1 c - Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2- 12M 2023 Rosice.pdf (PDF 225.77 kB)
Příloha č. 1 d- Příloha 2023.pdf (PDF 139.86 kB)
Příloha č. 1 e - Přehled o peněžních tocích 2023.pdf (PDF 94.74 kB)
Příloha č. 1 f- Přehled o změnách vlast.kapitálu 2023.pdf (PDF 95.24 kB)
Příloha č. 1 g-Komentář k účetní závěrce města Rosice.pdf (PDF 206.93 kB)
Příloha č. 2 -ROOP 142023 a čerpání rozpočtu .pdf (PDF 0.99 MB)
Příloha č. 3 - Účetní závěrky organizací.pdf (PDF 115.61 kB)
Příloha č. 3 a - ZŠ Rosice.pdf (PDF 1.03 MB)
Příloha č. 3 b - MŠ Zámecká.pdf (PDF 867.66 kB)
Příloha č. 3 c - SVČ .pdf (PDF 1.11 MB)
Příloha č. 3 d - Penzin .pdf (PDF 397.78 kB)
Příloha č. 3 e - Správa zámku.pdf (PDF 1.05 MB)
Příloha č. 3 f - KIC .pdf (PDF 475.24 kB)
Příloha č. 3 g - Rosické TS.pdf (PDF 0.95 MB)
Příloha č. 3 h - Správa budov Rosice, s.r.o. .pdf (PDF 238.74 kB)
Příloha č. 3 i - SVJ Kaštanová 1161-1162,SVJ Kaštanová 1163-1164,SVJ Kaštanová 1165-1166, SVJ Kaštanová 1167-68,SVj Kaštanová 1169-1170.pdf (PDF 907.39 kB)
Příloha č. 4 - Zpráva o provedených kontrolách v PO 2023. docx.pdf (PDF 118.25 kB)
Příloha č. 5 - Zůstatek fin. prostředků.pdf (PDF 125.54 kB)
Příloha č. 6 -Přehled o zřízených fondech města .pdf (PDF 132.08 kB)
Příloha č. 7 - Záruky za úvěry.pdf (PDF 104.3 kB)
Příloha č. 8 - Přehled o dotacích přijatých i poskytnutých městem a finančním vypořádáním dotací.pdf (PDF 78.69 kB)
Příloha č. 8 a -dotace přijaté 2023.pdf (PDF 166.64 kB)
Příloha č. 8 b - dotace poskytnuté 2023 .pdf (PDF 174.28 kB)
Příloha č. 9 - Zpráva o provedené inventarizaci majetku města .pdf (PDF 297.42 kB)
Příloha č. 10 - Přehled o úvěrech.pdf (PDF 90.49 kB)
Příloha č. 11- Přehled o poskyt.návr.fin. výpomocích .pdf (PDF 83.73 kB)
Příloha č. 12 - Zpráva o výsl.přezkoumání hospodaření.pdf (PDF 5.24 MB)

KAM DÁL?

Úřad online