Úřední deska

Značka: MR-C 94279/23-PaV
Zveřejnit od: 29.8.2023
Zveřejnit do: 10.10.2023
Oblast: Krajské úřady
Původce: Krajský úřad Jihomoravského kraje - odb. územního plánování a stavebního řádu

Veřejná vyhláška - oznámení

návrh aktualizace č. 3 ZUR JMK a vyhodnoceí vlivů návrhu A3 ZUR JMK na udržitelný rozvoj území

Připojené dokumenty:
23_127783_A3_ZUR_JMK_zadost_priloha_Verejna_vyhlaska.pdf (PDF 690.39 kB)

KAM DÁL?

Úřad online