Objednání na úřad

Pro rychlejší vyřízení vašich žádostí můžete pro určité agendy využít online objednávací systém. O tom, na které agendy a které časy se můžete objednat, se dozvíte buď přímo v objednávkovém systému nebo níže v textu.

Objednávka termínu

Aktuální stav na přepážkách

 

Kam a na co je možné se objednat

Na odboru dopravy se můžete objednat vždy v pondělí a ve středu od 08:00 do 16:00 hodin na následující činnosti:

 • evidence vozidel
 • řidičské průkazy
 • technici-trvalé vyřazení
 • dovozy
 • přestavby

Na odboru vnitřní správy se můžete objednat

 • úterý od 08:00 do 13:30 hodin na následující činnosti:
  • občanské průkazy – příjem
  • občanské průkazy – výdej
  • evidence obyvatel
  • cestovní doklady – příjem
  • cestovní doklady – výdej
 •  v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, úterý a čvtrtek od 8:00 do 13:00 a pátek od 8:00 do 10:00 na:
  • ověřování podpisů a listin
  • výstupy z Czech Pointu (výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů atd.).

U všech těchto činností je vždy nutné dodržet vybraný čas a po příchodu zadat číselný PIN kód na malém monitoru vedle tiskárny vyvolávacího systému (I. patro budovy zámku), jinak nelze provést zařazení do fronty objednaných klientů. Systém elektronického objednávání je propojen s vyvolávacím systémem umístěným v I. patře budovy Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice. 

Objendání na živnostenský úřad a odbor životního prostředí je možné vždy v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Tyto činnosti  nejsou zařazeny do vyvolávacího systému a nemusíte se tedy přihlašovat číselným PIN kódem v I. patře budovy zámku (více v návodu dole).

 

Návod na použití objendávkého systému

 1. Otevřete odkaz Objednávka konkrétního termínu a vyberte požadovanou činnost např. technici vozidel.
 2. Vyberte požadovaný den a některý z volných časů (jeden čas=jeden občan, tzn. např. jedna žádost o cestovní pas pro jednoho rodiče, pro dítě se musí zvolit čas další.
 3. Zadejte kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mail a telefon a stiskněte odeslat objednávku.
 4. Následně Vám přijde email, ve kterém je objednávka potvrzena vč. přiděleného PIN kódu.
 5. V objednaném termínu (nejdříve 10 minut před objednaným časem a nejpozději 10 minut po něm) se dostavte na příslušné pracoviště a PIN kód zadejte na malém monitoru vedle tiskárny vyvolávacího systému (I. patro budovy zámku, Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice).
 6. Dodržíte-li zadaný čas, budete ve Vámi určeném termínu obslouženi.
 7. Mimo uvedený interval (+/- 10 minut) program přidělený kód nezná a nemůže jej akceptovat. Zpozdíte-li se o více jak 10 minut, můžete se přihlásit jako běžný neobjednaný klient, kdy si vytisknete lístek s požadovanou činností a budete obslouženi v pořadí došlých klientů.
 8. Pro každý Vámi požadovaný úkon je nutný samostatný pořadový lístek, tzn. že jeden klient = jedna objednávka (např. žádost o pas) =  jeden úkon (jeden rezervační lístek). (Např. v případě čtyřčlenné rodiny při žádosti o pas je třeba provést 4 objednávky)
 9. Objednání je možné provést ve volných termínech až na 30 dní dopředu.

KAM DÁL?

Úřad online