Žádost o vyjádření k existenci sítí (e-UtilityReport)

Služba Utility Report umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje PDF žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o možnosti napojení stavby.

Automatické vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí pro jednotlivé správce sítí - UtilityReport

Žádost o vyjádření k existenci sítí

Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti ORP Rosice

Seznam správců je platný pro celé zvolené katastralní území. Pro jednotlivá řízení doporučujeme konzultovat s pracovníky MěÚ (stavební úřad, vodoprávní úřad, ...).

Vytvoření žádostí touto službou je bezplatné. Upozorňujeme, že vystavení vyjádření může být zpoplatněno jednotlivými správci.

Před použitím aplikace doporučujeme uživatelům přečíst návody k použití a obecné informace o službě:

KAM DÁL?

Úřad online