Péče o válečné hroby a pietní místa

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Rosice shromažďuje a aktualizuje údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území svého správního obvodu. Tento úřad je odpovědný za jejich úplnost a aktuálnost. Toto opatření a úkoly s ním spojené plní Pracoviště krizového řízení.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice je k 1/2020 v evidenci 37 lokalit válečných hrobů:

  • 8 válečných hrobů s ostatky
  • 23 pietních míst
  • 6 evidovaných míst

Z toho obětem 1. sv. války evidujeme 20 válečných hrobů a obětem 2. sv. války 26 válečných hrobů.

Počet připomenutých obětí je 513 a počet pohřbených 75.

Válečné hroby jsou evidovány u 22 obecních úřadů, úřadů městyse a městských úřadů na správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice.