GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

Správce GDPR a osobních údajů:
Městský úřad Rosice
Palackého nám. 13
665 01  Rosice u Brna
IČO: 00282481

Kontaktní údaje na správce:
          JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková
          telefon: 546 492 105
          e-mail: tajemnik@rosice.cz
 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
           Mgr. Michaela Procházková
           telefon: 774 946 406
           e-mail: prochazkova@bpbrno.cz

 

Veškeré dokumenty vztahující se k ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR naleznete na odkazech níže:

Informační memorandum ke kamerovému systému v budově MěÚ Rosice

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Žádost subjektu údajů podle GDPR

Informační memorandum

KAM DÁL?

ÚŘAD