Kontakty na úředníky

Bc. Petra Baštařová
Referentka (matrika - úmrtí, Czech POINT, ověřování)
546 492 175 bastarova@rosice.cz
JUDr. Jiřina Borůvková
Právnička
546 492 192 boruvkova@rosice.cz
Ing. Martin Bouška
Referent (Stavební úřad)
546 492 185 bouska@rosice.cz
Michaela Brunclíková
Finanční referentka
546 492 113 brunclikova@rosice.cz
Ing. Jitka Budínová
Účetní
546 492 115 budinova@rosice.cz
Ing. Miloš Burian
Vedoucí odboru
546 492 161 burian@rosice.cz
Iveta Coufalová
Administrativní pracovnice
546 492 137 i.coufalova@rosice.cz
Ing. Tomáš Czirák
Referent (Státní správa lesa, myslivosti a rybářství)
546 492 144 czirak@rosice.cz
Bc. Martin Čermák
Specialista ICT
546 492 155 cermak@rosice.cz
Mgr. Lucie Doležalová
Referentka (Dotace, veřejné zakázky)
546 492 187
Ivona Dolíhalová DiS.
Referentka (SPO dětí)
546 492 123 dolihalova@rosice.cz
Ing. Martin Dostál
Evidence vozidel, TP, stanice měření emisí
546 492 164 dostal@rosice.cz
Erika Drboutová
Pokladní
546 492 112 drboutova@rosice.cz
Ing. Radek Eliáš
Vedoucí specialista ICT
546 492 155 elias@rosice.cz
Mgr. Lucie Fafílková
Referentka (Vydávání JES a administrativa)
546 492 146 fafilkova@rosice.cz
Lenka Fialová
Referentka (Občanské průkazy)
546 492 174 fialova@rosice.cz
Ing. Lucie Fridrichová
Referentka (Stavební úřad)
546 492 184 fridrichova@rosice.cz
Bc. Luboš Fučík DiS.
Referent (Dotace, veřejné zakázky)
546 492 187 fucik@rosice.cz
Jitka Halouzková
Referentka (Evidence řidičů)
546 492 166 halouzkova@rosice.cz
Denisa Hanáková DiS.
Referentka (Agenda právní)
546 492 194 hanakova@rosice.cz
Ing. Jaroslava Hanzlová
Referentka (Rozpočty a výkaznictví škol, mzdy)
546 492 157 hanzlova@rosice.cz
Bc. Zuzana Hašková DiS.
Referentka (Sociální práce, komunitní plánování)
5494921022 haskova@rosice.cz
Jana Havelková
Referentka (Administrace přestupků)
546 492 173 havelkova@rosice.cz
Mgr. Jakub Hnát
Tiskový mluvčí města Rosice
777 967 348 hnat@rosice.cz
Bc. Ing. Leoš Horák
Referent (Vodní hospodářství)
546 492 143 horak@rosice.cz
Mgr. Radana Horáková
Referentka (Silniční správní úřad, speciální stavební úřad)
546 492 167 horakova@rosice.cz
Vladislav Horký
Evidence vozidel, TP, zkušební komisař
546 492 165 horky@rosice.cz
Veronika Hořánková DiS.
Personalistka
546 492 106 horankova@rosice.cz
Bc. Josef Humpolíček
Referent krizového řízení (PO, BOZP)
546 492 199 humpolicek@rosice.cz
Irena Hvězdová
Referentka (Byty, hřbitov)
546 492 153 hvezdova@rosice.cz
Ing. Alois Chlubna
Referent (Územní plánování)
546 492 188 chlubna@rosice.cz
Marek Jelének
Údržbář
546 492 108 jelenek@rosice.cz
Denisa Klimešová
Referentka (Vymáhání, evidence majetku)
546 492 156 klimesova@rosice.cz
Mgr. Bc. Jana Kočí
Právnička
546 492 193 koci@rosice.cz
Dagmar Koutníková
Referentka (Investice)
546 492 107 koutnikova@rosice.cz
Ing. Eva Králová
Vedoucí odboru (Ochrana přírody)
546 492 141 kralova@rosice.cz
Jitka Kronková
Referentka (Cestovní doklady)
546 492 178 kronkova@rosice.cz
Dana Kružíková
Správce rozpočtu
546 492 116 kruzikova@rosice.cz
Milan Kříž
Referent (Technická správa)
546 492 108 krizm@rosice.cz
Jarmila Kváčalová
Matrika
546 492 172 kvacalova@rosice.cz
Ing. Roman Líbal
Referent (Silniční správní úřad, speciální stavební úřad)
546 492 167 libal@rosice.cz
Mgr. Iva Matoušková
Referentka (SPO dětí), kurátor pro děti a mládež
546 492 128 matouskova@rosice.cz
Lenka Mecerodová
Referentka (Sekretariát starosty)
546 492 101 mecerodova@rosice.cz
Bc. Vladimír Mohelský
Referent (SPO dětí), specialista CAN
546 492 139 mohelsky@rosice.cz
JUDr. Mgr. Miroslava Muselíková
Tajemnice
546 492 105 tajemnik@rosice.cz
Petr Nekuža
Referent (Živnost. rejstřík)
546 492 131 nekuza@rosice.cz
Ing. Ivo Novák
Referent (Stavební úřad)
546 492 182 novak@rosice.cz
Ing. arch. Renata Nováková
Referentka (Stavební úřad)
546 492 182 novakova@rosice.cz
Mgr. Miroslav Novotný
Referent sociální práce
546 492 135 novotny@rosice.cz
Markéta Outulná
Referentka (Evidence vozidel)
546 492 163 outulna@rosice.cz
Bc. Petra Palová
Referentka (Přestupky v dopravě)
546 492 169 palova@rosice.cz
Bc. Jindřich Paseka
Referent (Přestupky v dopravě, ev. vozidel)
546 492 169 paseka@rosice.cz
Věra Patočková
Referentka (Stavební úřad)
546 492 189 patockova@rosice.cz
Zuzana Patočková
Referentka (Živnost. rejstřík)
546 492 133 z.patockova@rosice.cz
Mgr. Dominik Petr
Vedoucí odboru
546 492 121 petr@rosice.cz
Renata Pexová
Referentka (Sekretariát starosty)
546 492 101 pexova@rosice.cz
Miloslav Pezlar
Referent (Uzemní plánování)
546 492 188 pezlar@rosice.cz
Vít Plíšek
Údržbář
546 492 108 plisek@rosice.cz
Ing. Daša Plucarová
Vedoucí odboru
546 492 181 plucarova@rosice.cz
Magda Pokorná
Referentka (podatelna)
546 492 111 m.pokorna@rosice.cz
Oto Pokorný
Účetní
546 492 115 pokorny@rosice.cz
Ing. Helena Posmýková
Referentka (Vodní hospodářství)
546 492 143 posmykova@rosice.cz
Mgr. Tereza Pospíšilová DiS.
Referentka (SPO dětí), náhradní rodinná péče
546 492 129 pospisilova@rosice.cz
Mgr. Zdeněk Procházka
Přestupky v dopravě, taxislužba
546 492 162 prochazka@rosice.cz
Mgr. Magda Procházková
Vedoucí odboru, volby
546 492 171 prochazkova@rosice.cz
Veronika Procházková
Referentka (Evidence řidičů)
546 492 166 v.prochazkova@rosice.cz
Blanka Ptáčková
Referentka (Správa místních poplatků, VHP)
546 492 152 ptackova@rosice.cz
Jana Raveanová
Referentka (Nájemné, vyúčtování)
546 492 154 raveanova@rosice.cz
Martin Růžička DiS.
Referent (Stavební úřad)
546 492 186 ruzicka@rosice.cz
Marie Skoupá
Referentka (Podatelna)
546 492 111 skoupa@rosice.cz
Bc. Veronika Sojková
Referentka (SPO dětí), specialista CAN
546 492 124 sojkova@rosice.cz
Petr Strážnický
Specialista ICT
546 492 159 straznicky@rosice.cz
Lenka Svobodová DiS.
Referentka (Vymáhání)
546 492 158 l.svobodova@rosice.cz
Dana Svobodová
Vedoucí odboru
546 492 114 dana.svobodova@rosice.cz
Ing. Jaroslav Šorf
Investiční technik (Investice)
546 492 107 sorf@rosice.cz
Jana Tomanová
Referentka (Evidence obyvatel)
546 492 176 tomanova@rosice.cz
Mgr. Jaroslava Trandová
Vedoucí odboru
546 492 109 trandova@rosice.cz
Mgr. Andrea Trojanová
Starostka
546 492 102 starosta@rosice.cz
Ing. Pavel Valenta
Přestupky v dopravě, zkušení komisař
546 492 168 valenta@rosice.cz
Bc. Lenka Valoušková
Živnostenská kontrola
546 492 134 valouskova@rosice.cz
Ing. Marta Vaníčková Ph.D.
Referentka (Ochrana zemědělského půdního fondu)
546 492 146 vanickova@rosice.cz
Bc. Kateřina Vaverková
Účetní
546 492 117 vaverkova@rosice.cz
Bc. Vítězslava Vaverková
Referentka sociální práce, komunitní plánování a veř. opatrovník
546 492 127 vvaverkova@rosice.cz
Valentina Vaverková DiS.
Referentka (SPO dětí)
546 492 125 va.vaverkova@rosice.cz
Ivana Veselá
Referentka majetkové správy
546 492 118 vesela@rosice.cz
Zdeněk Vít
Referent (Stavební úřad)
546 492 183 vit@rosice.cz
Ing. Monika Vítková
Referentka (Přestupky)
546 492 177 vitkova@rosice.cz
Jitka Vokounová
Referentka (Ochrana ovzduší a nakládání s odpady)
546 492 142 vokounova@rosice.cz
Lukáš Volánek DiS.
Místostarosta
546 492 103 volanek@rosice.cz
Ing. Lenka Zlatá
Referentka územního plánování
546 492 188 zlata@rosice.cz
Bc. Pavlína Žabková
Referentka správy spisové služby
546 492 148 zabkova@rosice.cz
Hana Žáková
Účetní
546 492 115 zakova@rosice.cz

KAM DÁL?

KONTAKTY