Středisko volného času

příspěvková organizace

Jsme nezisková organizace, která pomáhá dětem, mládeži i dospělým otevírat nové obzory formou zážitkového učení a podporou pravidelných zájmových činností. Podporujeme děti v rozvoji svého nadšení pro činnosti, které je baví. Dáváme mladým volnost v realizaci svých plánů a zdravého životního stylu. Učíme děti komunikovat, spolupracovat, růst a odpovědně se rozhodovat ohledem na sebe i své okolí.

Od 1. 1. 2012 jsme příspěvkovou organizací Města Rosice. Svou činností naplňujeme zájmy výše uvedených cílových skupin, dále pak aktuální potřeby a trendy města a regionu, ale i kraje a MŠMT ČR. Veřejnosti nabízíme širokou škálu aktivit, individuální přístup a zodpovědnou práci kolektivu pedagogů volného času.

V oblasti zájmového vzdělávání realizujeme:

 • pravidelnou činnost:
  - kroužky a kurzy: sportovní, výtvarné, jazykové, odborné, umělecké (vč. divadelních), taneční, klubové, environmentální a polytechnické
 • pobytové akce pro děti i celé rodiny
 • tábory: příměstské i pobytové
 • příležitostnou činnost:
  - jednorázové zážitkové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost v průběhu celého roku
  - semináře různého zaměření
  - tradiční zábavné akce pro dětskou veřejnost z rosického regionu (Karneval, Den dětí aj.)
  - příležitostné ubytování zájmových skupin

Realizujeme:

 • preventivní, bezpečnostní a výukové programy pro školy
 • osvětové, informační a bezpečnostně preventivní akce pro veřejnost
 • projekty podporující začlenění znevýhodněných dětí
 • závody a soutěže
 • poskytujeme metodickou, odbornou, individuální či materiální pomoc
 • akce na klíč (pro děti, rodiče s dětmi, diskotéky se soutěžemi)
 • kulturní programy (vystoupení na akcích - tanec, mažoretky, dětský aerobik aj.)
Kontaktní osoby: 

   Mgr. Zuzana Klusková, ředitelka

 

Nejbližší akc SVČ

 

Telefon:

511 112 140
603 834 762

 

WWW:

www.svcrubiko.cz
svcrosice.iddm.cz/prihlaseni  (web klientského centra na online přihlašování) 

 

E-mail:

info@svcrosice.cz

 

Adresa:

Středisko volného času Rosice, příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice u Brna
Zobrazit v mapě

 

KAM DÁL?

VOLNÝ ČAS