Městská knihovna

Městská knihovna v Rosicích je veřejná univerzální knihovna, jejímž posláním je vytvářet a zpřístupňovat univerzální knihovní fond, poskytovat meziknihovní výpůjční služby, bibliografické referenční a faktografické informace, zprostředkovávat informace z vnějších informačních zdrojů, umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům. Veškerou svou činností přispívá k rozvoji kulturního života, ke vzdělávání a výchově občanů.

Fond knihovny tvoří cca 24 500 svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet. Knihovna odebírá 65 titulů časopisů. K dalším informačním pramenům patří poslechová CD a CD-ROMy.Přijetím nového knihovnického zákona v roce 2001 a novým pojetím regionálních funkcí knihoven po dohodě s Městskou knihovnou v Kuřimi poskytuje knihovna regionální služby 18 obcím.

Městská knihovna v Rosicích věnuje systematickou pozornost propagaci svojí činnosti, neomezuje se na pouhé půjčování, ale rozšiřuje svoji nabídku o další akce. Je se svou nabídkou služeb, útulným a přívětivým prostředím plnohodnotným nositelem informací a kultury. Pravidelně se účastní BMI (Nocí s Andersenem) a Týdne knihoven.Pro financování své činnosti využívá mj. grantové programy Ministerstva kultury.

Online katalog

 

Telefon:

546 412 300

WWW:

http://knihovna.rosice.cz

E-mail:

knihovna@mesto.rosice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Pátek:  8:00 - 11:30 12:30 - 18:00

 

Adresa:

Městská knihovna v Rosicích
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice u Brna
Zobrazit v mapě

KAM DÁL?

VOLNÝ ČAS