Aktuality

Zveřejněno 8. 6. 2022

Nabídka pozice - přísedící u Okresního soudu Brno-venkov

Okresní soud Brno-venkov nabízí k výkonu: funkce přísedících na funkční období 2022-2026.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím na sekretariátu starostky města Rosice, Palackého nám. 13,  paní Renatu Pexovou tel. č. 546 492 101, mail: pexova@mesto.rosice.cz. Pro Vaši registraci bude nutné úvodem poskytnou níže uvedené údaje:

  • jméno a příjmení

  • telefonní kontakt

  • e-mailovou adresu

Podmínky pro plnění této funkce. Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den  ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

ZPĚT NA AKTUALITY

KAM DÁL?

MĚSTO